Disclaimer en Privacy Verklaring

Deze website is eigendom van Ocean Flow (Evi Mortelmans).

Contactgegevens:

Maatschappelijk zetel: Lispersteenweg 2 bus 4, 2500 Lier.
Telefoon: 0478 56 58 36
E-mail: evi@oceanflow.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0655.682.188

Privacyverklaring

Ocean Flow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ocean Flow
Maatschappelijke zetel: Lispersteenweg 2 bus 4, 2500 Lier
email: evi@oceanflow.be
tel: 0478 56 58 36
Ondernemingsnummer: BE0655.682.188

Ocean Flow hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring en overeenkomstig de Belgische Wet betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Welke gegevens verwerken we?
De volgende persoonsgegevens worden door Ocean Flow verzameld, bewaard en verwerkt: 

 • uw voor- en achternaam;
 • uw email-adres;
 • uw telefoonnummer;
 • een historiek van de massages/behandelingen die u boekte bij Ocean Flow.

Hoe ontvangen we deze gegevens?
Ocean Flow ontvangt deze persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten (massages/behandelingen), wanneer u ons een email stuurt, wanneer u zich inschrijft op de maandelijkse e-nieuwsbrief via onze website.

Ocean Flow werkt bovendien samen met de boekingwebsite Treatwell voor het maken en inplannen van afspraken voor behandelingen/massages.
Indien u een afspraak maakt via de website van Treatwell en hierbij uw persoonsgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer) verstrekt aan Treatwell, ontvangt Ocean Flow als gegevensverwerker via Treatwell automatisch uw naam, voornaam, mailadres en telefoonnummer alsook uw boekingshistoriek bij Ocean Flow. Ocean Flow hanteert een login en wachtwoord om uw persoonsgegevens te raadplegen op de website van Treatwell.
Ocean Flow bewaart deze persoonsgegevens in functie van een efficiënt klantenbeheer en het gerechtvaardigd belang om te kunnen ondernemen. 

Doel van de gegevensverwerking
Ocean Flow verzamelt, bewaart en/of verwerkt deze persoonsgegevens enkel en alleen in functie van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk:

 • een efficiënt klantenbeheer; agendaplanning, klantenadministratie en communicatie over uw boekingen voor massages/behandelingen (noodzakelijk voor de behartiging van onze belangen om te ondernemen);
 • het verzenden van een maandelijkse e-nieuwsbrief om u nieuwtjes/nieuwe producten/nieuwe diensten/promoties/acties aan te kunnen bieden (ondubbelzinnige toestemming);
 • het opsturen van een cadeaubon per post (noodzakelijk voor de behartiging van onze belangen om te ondernemen, ondubbelzinnige toestemming);
 • het afhandelen van uw betaling (noodzakelijk voor de behartiging van onze belangen om te ondernemen).

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, hebt u steeds het recht deze toestemming in te trekken.  

Verstrekking aan derden: Mailchimp
Ocean Flow gebruikt de software van Mailchimp voor het automatiseren van mailings met de maandelijkse nieuwsbrief van Ocean Flow.
Uw naam, voornaam en mailadres worden hiervoor door Ocean Flow verwerkt via Mailchimp.
Ocean Flow heeft daarom een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp om uw gegevens te beveiligen.
U kan zich ten allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of via een e-mail aan evi@oceanflow.be.
Ocean Flow verbindt zich ertoe hierop binnen de 4 weken te reageren.

Bewaartermijn
Ocean Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Gegevensbeveiliging
Ocean Flow gebruikt beveiligingssoftware om uw persoonsgegevens te beveiligen (virusscanner en firewall), alsook login en paswoord die enkel gekend zijn door de zaakvoerder van Ocean Flow.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website van Ocean Flow kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Uw recht op inzage, wijziging en verwijdering

U hebt steeds recht op:

 • inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens;
 • een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen;
 • uw persoonsgegevens te laten doorsturen;
 • uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken;
 • u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing (hiervoor kan u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die opgenomen is in elke nieuwsbrief of via een email naar evi@oceanflow.be);
 • klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen kan u een email sturen naar evi@oceanflow.be of een schrijven richten aan Ocean Flow, Lispersteenweg 2 bus 4, 2500 Lier, met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).
Ocean Flow verbindt zich ertoe hierop te reageren binnen de 4 weken.

Pin It on Pinterest